G.D.P.R.

Respectarea Obligatiilor Legale

De ce folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?
Vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta obligațiile legale, hotărârile judecătorești și deciziile autorităților.

Aceasta include utilizarea datelor cu caracter personal pentru colectarea și verificarea datelor contabile în conformitate cu reglementările privind evidențele contabile.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?
Vom procesa următoarele categorii de date personale:
* numărul de client
* numărul comenzii
* numele
* adresa poștală
* suma tranzacției
* data tranzacției

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastră vor fi transmise în cadrul OFY GRUP.

Vom distribui datele dvs. cu caracter personal companiilor IT care oferă soluții de sisteme contabile.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru ca OFY GRUP să-și îndeplinească obligațiile legale.

Pentru cât timp vă salvăm datele?
Vom salva datele dvs. în conformitate cu reglementările de contabilitate din țara dvs.

COS

X